The Future of Internet

Can Internet Survive a Big Load?

Posted in infrastructure by markpeak on 30 มิถุนายน 2009

ต่อเนื่องจากตอน Information Demanding/Consuming แต่ว่ากันด้วยเรื่องตัวเลขล้วนๆ

กรณีของ Michael Jackson ก่อให้เกิดปรากฎการณ์กับเว็บชื่อดังที่เราพอนึกออกกันถ้วนหน้า

Search Engine Land รวบรวมไว้ค่อนข้างละเอียดครับ Michael Jackson’s Death: An Inside Look At How Google, Yahoo, & Bing Handled An Extraordinary Day In Search ใจความมีดังนี้

 • กูเกิล – ทราฟฟิกไหลบ่าเข้ามาอย่างรุนแรงเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2009 เวลา 3:00 pm PST จนระบบเตือนภัยของกูเกิลเข้าใจว่าเป็นการโจมตี (flood) (CNET) สต๊าฟของกูเกิลถูกระดมเข้ามาดูแลปัญหาฉุกเฉิน และ Google News ล่มไปนาน 25 นาที นอกจากนี้กูเกิลบอกว่า มีการค้นหาจากมือถือเข้ามามากเป็นประวัติการ และกราฟใน Google Trend ของคำว่า “Michael Jackson Die” ก็พุ่งสูง

michael-jackson-searches

(more…)

Twitter Statistics (June 09)

Posted in Statistics by markpeak on 30 มิถุนายน 2009

ตัวเลขที่น่าสนใจของ Twitter จาก The Guardian โดยนำมาจากการพูดของ Evan Weaver วิศวกรของ Twitter ในงานสัมมนา

 • ค่าเฉลี่ยของจำนวน followers คือ 126
 • คน tweet ผ่านหน้าเว็บมีเพียง 20% ที่เหลือผ่านโปรแกรม 3rd party
 • ตอน Obama สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง อัตราส่งข้อความ 300/วินาที
Tagged with: ,

[Pew] How Internet Can Change the World (2005, by Sector)

Posted in Findings by markpeak on 29 มิถุนายน 2009

ผลลัพธ์จากแบบสอบถามของ Pew ในปี 2005 (The Future of the Internet I)

คำถามคือ

On a scale of 1-10 with 1 representing no change and 10 representing radical change, please indicate how much change you think the internet will bring to the following institutions or activities in the next decade.

(แปล) คุณคิดว่าอินเทอร์เน็ตจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในสถาบันหรือกิจกรรมด้านใดมากที่สุด ในอีก 10 ปีถัดจากนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามมองว่า อุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบจากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ

 1. Publishing (สื่อและข่าว)
 2. Education (การศึกษา)
 3. Workplace (วิธีการทำงาน)

ส่วนอุตสาหกรรมที่น่าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ได้แก่

 1. Regilion (ศาสนา)
 2. Communities (ชุมชน)
 3. Families (ครอบครัว)
Tagged with: , , , , ,

[Resources] Pew – The Future of Internet Research

Posted in Resources by markpeak on 29 มิถุนายน 2009

งานวิจัยซีรีย์ The Future of the Internet โดยโครงการ Pew Internet & American Life Project ซึ่งเป็นองค์กรลูกของ Pew Research Center เพื่อค้นหาอนาคตของอินเทอร์เน็ตในปี 2020

งานวิจัยซีรีย์นี้ทำเป็นประจำเกือบทุกปี

ระเบียบวิธีวิจัยของงานชุดนี้ ใช้วิธี survey กับผู้นำด้านความคิดจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีรายงานที่เกี่ยวข้องอีกฉบับหนึ่ง คือ

Tagged with: , ,

[Resources] Jonathan Zittrain – The Future of the Internet

Posted in Resources by markpeak on 29 มิถุนายน 2009
The Future of Internet - Cover

ภาพปก The Future of the Internet จาก Amazon UK

หนังสือที่เกี่ยวข้องซึ่งมีชื่อใกล้เคียงกับบล็อกอันนี้ คือ โดย Jonathan Zittrain อาจารย์จาก Harvard Law School และผู้ร่วมก่อตั้ง Berkman Center for Internet & Society ที่ Harvard เขาเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอินเทอร์เน็ต การเซ็นเซอร์ และการปิดกั้นอินเทอร์เน็ต

หนังสือมีชื่อเต็มๆ ว่า The Future of the Internet — And How to Stop It มีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการอยู่ที่ http://futureoftheinternet.org ตัวหนังสือสามารถดาวน์โหลดเป็น PDF ได้ฟรี (Creative Commons) แต่ถ้าอยากซื้อ เมืองไทยมีฉบับ UK Paperback ขายในราคาเล่มละไม่แพงนัก ลองดูที่ Kinokuniya ได้ครับ

[Resources] Various UK Reports on Digital Future

Posted in Policy, Resources by markpeak on 29 มิถุนายน 2009

รายงาน 3 เรื่องเกี่ยวกับอนาคตด้านดิจิทัลของสหราชอาณาจักร แยกตามกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาจากรายงานเหล่านี้จะถูกอ้างอิง+กล่าวถึงในรายงาน Digital Britain

Tagged with: , ,

[Digital Britain] UK Policy on Being Digital

Posted in infrastructure, Policy, Regulation by markpeak on 29 มิถุนายน 2009

สรุปสาระสำคัญของรายงาน Digital Britain โดย BBC (อาจใช้เป็นตัวอย่างของนโยบายที่จะนำเสนอในภายหลังได้)

รายงาน Digital Britain เสนอนโยบายสำคัญต่อรัฐบาลดังนี้

 • แผนพัฒนาการ “มีส่วนร่วม” (National Plan for Digital Participation) ในโลกดิจิทัล ระยะเวลา 3 ปี
 • การันตี “การเข้าถึงอย่างเท่าเทียม” (universal access) ให้ได้ภายในปี 2012
 • ลงทุนในเทคโนโลยีบรอดแบนด์ (โดยการสร้าง incentive ให้ภาคเอกชน)
 • เปลี่ยนคลื่นวิทยุให้เป็นระบบดิจิทัล ภายในปี 2015 (อังกฤษเปลี่ยนทีวีเป็นระบบดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว) เพื่อนำความถี่เหล่านี้ไปใช้งานอย่างอื่นต่อ
 • จัดสรรคลื่นความถี่ 3G ใหม่ (liberalisation of 3G spectrum)
 • ปรับปรุงระบบกฎหมาย ให้แก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ (piracy) ในอนาคตได้
 • ด้านสื่อ
  • ปรับนโยบายของผู้สร้างเนื้อหา (content) ของภาครัฐบาล (เช่น BBC) ให้รองรับโลกดิจิทัลมากขึ้น
  • ปรับนโยบายของสถานีช่อง 4 ให้ทันโลกดิจิทัลมากขึ้น
  • ปรับนโยบายด้านสื่อท้องถิ่น เช่น การให้ทุน
 • จัดระเบียบวิดีโอเกม โดยเฉพาะเกมออนไลน์

(more…)

Tagged with: , ,

[Resources] Digital Britain

Posted in Resources by markpeak on 29 มิถุนายน 2009

โพสต์ในหมวด Resources จะรวมเอกสาร-หนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้าน “อนาคตของอินเทอร์เน็ต”

ตอนแรกขอเสนอรายงาน Digital Britain ซึ่งออกโดยกระทรวงวัฒนธรรม, สื่อและกีฬา (Department for Culture Media and Sport) ของสหราชอาณาจักร พูดถึงอนาคตของประเทศที่อยู่ในโลกแห่งดิจิทัล

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม PDF, รายงานในรูปแบบอื่นๆ, เว็บไซต์ของโครงการ

(more…)

Tagged with: , ,

Internet Usage in Thailand: Browser, OS and Desktop

Posted in Resources, Statistics by markpeak on 28 มิถุนายน 2009

สำหรับสถิติต่างๆ ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (โดยเฉพาะด้านเทคนิค) ส่วนมากมักใช้ข้อมูลของ TrueHits แต่วันนี้ไปเจอสถิติของเว็บ Stat Counter คิดว่าน่าจะใช้ตรวจทานความแม่นยำของ TrueHits ได้บ้าง และอาจจะบ่งบอกถึงเทรนด์ในอนาคตของการใช้อินเทอร์เน็ตในไทยได้

ข้อมูลส่วนมากเริ่มเก็บตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2008 มาถึงปัจจุบัน (28 มิย. 2009) ยกเว้นข้อมูลเกี่ยวกับมือถือจะเริ่มเก็บช้ากว่าหน่อย (more…)

Online Relationship

Posted in Behavior, Relationship by markpeak on 26 มิถุนายน 2009

เพื่อน Facebook ควรเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันกับเพื่อนออฟไลน์หรือไม่?

เราใช้ Facebook เพื่อคุยกับใคร?