The Future of Internet

The Future of Wikipedia

Posted in prediction by markpeak on 31 สิงหาคม 2009

Look This Up on Wikipedia: How Big Is Too Big? บทความใน NYT เล่าแง่มุมที่น่าสนใจจากงาน Wikimania 2009 ที่อาร์เจนตินา

Andrew Lih คนเขียนหนังสือ “The Wikipedia Revolution” บอกว่าอัตราการเติบโตของ Wikipedia กำลังลดลง

  • จุดสูงสุดของ Wikipedia (English) คือช่วง Summer 07 ที่อัตราการเติบโตทั้งบทความและผู้เขียนเพิ่มสูงสุด
  • เหตุผลที่โตช้า เป็นเพราะว่าบทความพื้นฐานใน Wikipedia มีหมดแล้ว
  • การแก้ไขในอนาคตจะเกิดจาก บทความเฉพาะทาง, การแก้ไขบทความเก่า, และข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน เท่านั้น
  • เป็นธรรมชาติว่า เมื่อโครงการเติบโตมั่นคงถึงในระดับหนึ่ง สมาชิกหน้าใหม่จะเข้าร่วมได้ยากขึ้น

Matthew Curinga นักศึกษา ป. เอก จาก Columbia University

  • เสนอให้ Wikipedia ต้องเปิดกว้างมากขึ้น ชักชวนให้คนเข้ามาร่วมเขียนบทความมากขึ้น
  • โครงสร้างตารางที่ซับซ้อนของ Wikipedia ทำให้หน้าใหม่เรียนรู้ได้ยาก (ยากจริงๆ อันนี้ยืนยัน)
  • กฎระเบียบและโครงสร้างในการบริหารของ Wiki มีมากเกินไป
  • เขาเสนอให้แลกคุณภาพของบทความที่อาจลดลง กับอิสระที่เพิ่มมากขึ้น
Advertisements
Tagged with: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: