The Future of Internet

โอบามาอนุมัติงบ 795 ล้านดอลลาร์ ผลักดันบรอดแบนด์กระตุ้นเศรษฐกิจ

Posted in infrastructure by markpeak on 4 กรกฎาคม 2010

ประธานาธิบดีบารัค โอบามา อนุมัติงบประมาณ 795 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 26,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับบรอดแบนด์ของสหรัฐ 66 โครงการ

เงินจำนวนนี้มาจากงบประมาณการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2009 โดยสหรัฐหวังว่าเงินจำนวนนี้จะช่วยให้คนอเมริกาเข้าถึงอินเทอร์เน็ต บรอดแบนด์ได้อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีผลช่วยให้ธุรกิจสหรัฐในอนาคตมีประสิทธิภาพขึ้นในระยะยาว

เป้าหมายทางเศรษฐกิจของโครงการนี้คือสร้างงาน 5,000 ตำแหน่ง และกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชนอีก 200 ล้านดอลลาร์

ที่มา – CNN

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: