The Future of Internet

FCC เตือน สเปกตรัมความถี่จะขาดแคลน

Posted in Regulation by markpeak on 23 ตุลาคม 2010

FCC หรือ กทช. อเมริกาออกเอกสารเตือนว่า ในปี 2014 ปริมาณทราฟฟิกของมือถือจะสูงกว่าปี 2009 ถึง 35 เท่า และจะทำให้สเปกตรัมความถี่สำหรับการสื่อสารไร้สายขาดแคลนอย่างหนัก

ทางออกของสหรัฐก็คือ นำความถี่ที่มีอยู่แล้ว และใช้ในกิจการอื่นๆ มาใช้สำหรับ mobile broadband เช่น ความถี่ที่สถานีโทรทัศน์ครอบครองแตไม่ได้ใช้งานอยู่ 120 MHz ส่วนอื่นๆ คือความถี่ที่ถูกหน่วยงานรัฐครอบครองอยู่

แผนของ FCC คือ ปลดปล่อยความถี่ 300MHz ในอีก 5 ปีข้างหน้า และอีก 200 MHz ใน 5 ปีถัดไป

ที่มา – Computerworld

Advertisements
Tagged with: , ,

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

Subscribe to comments with RSS.

  1. opportunity said, on 23 ตุลาคม 2010 at 20:35

    สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า วิสัยทัศน์


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: