The Future of Internet

The Future of TV จากสายตาของ Hulu

Posted in internet tv, Online Media by markpeak on 3 กุมภาพันธ์ 2011

Jason Kilar ซีอีโอของ Hulu บริการ online video distributor ที่น่าจะเด่นที่สุดในสหรัฐ ณ ขณะนี้ เขียนวิสัยทัศน์ของ “ทีวีในอนาคต” ลงบล็อก น่าสนใจมาก

Hulu บอกว่าอนาคตของทีวีประกอบด้วย 3 stakeholder

  1. consumer ต้องการทีวีโฆษณาน้อยๆ เลือกดูได้ตามเวลาที่ต้องการ
  2. advertiser จะได้ประโยชน์มากขึ้นจาก target ad ที่ทำได้เพราะเน็ต ไม่ต้องเหวี่ยงแหโฆษณาเหมือนก่อน
  3. content owner ต้องหาเงินจากเนื้อหา จึงจะขายรายการให้กับ distributor ที่ทำเงินได้มากที่สุด

Hulu พยากรณ์

  • วงการ pay TV จะมีนวัตกรรมเกิดใหม่ในเร็วๆ นี้
  • การแข่งขันสูง ทำให้ราคาของ pay TV ตกลง
  • Hulu โฆษณาว่าตัวเองมีอัตราโฆษณาที่มีประสิทธิภาพดีกว่าทีวีแบบเดิม 2 เท่า และจะทำเงินจากจุดแข็งนี้ (โฆษณาจะอยากมาลงเยอะกว่า)
  • รายได้จากโฆษณาบนทีวีตกลง เพราะมีเทคโนโลยี DVR เข้ามา
  • การอัดโฆษณาลงในวิดีโอออนไลน์ตรงๆ ไม่ช่วยอะไร เพราะคนจะข้ามโฆษณาอยู่ดี คนรวยคือคนทำระบบข้ามโฆษณา
  • รายได้ของ Hulu จะมาจากทั้งโฆษณา และ subscription แบบเสียเงิน
  • Hulu แนะนำให้เจ้าของ content แบ่งรายการของตัวเองเป็น 2 ส่วน คือ แบบฟรีแต่มีโฆษณา (Hulu) และแบบเสียเงินไม่มีโฆษณา ซึ่งนำรายการจากเคเบิลทีวีมาลงในนี้ได้ (Hulu Plus)

 

Advertisements
Tagged with: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: