The Future of Internet

Internet Economics/Digital Content

Posted in Online Media, Resources by markpeak on 5 ตุลาคม 2009

รวมของดอง ด้าน digital content/internet monetization/content industry

โฆษณา

รวมบทความน่าอ่าน

Posted in Resources by markpeak on 14 สิงหาคม 2009

โพสต์แก้ขัดครับ เนื่องจากว่ามีบทความที่น่าสนใจเยอะแต่อ่านไม่ทัน

Tagged with:

Realizing the Information Future

Posted in prediction, Resources by markpeak on 11 สิงหาคม 2009

บันทึกความรู้จากเวทีความรู้สาธารณะ (public lecture) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 หัวข้อ “ทิศทางสื่อในทศวรรษหน้า: แนวโน้ม ข้อจำกัด และ จินตนาการ”

ในส่วนของสื่ออินเทอร์เน็ต ได้รับเกียรติจากคุณตฤณ ตัณฑเศรษฐี มาเล่าประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตในอดีต เพื่อให้เข้าใจถึงบริบทการพัฒนาของอินเทอร์เน็ตในอนาคตต่อไป

เอกสารที่คุณตฤณแนะนำคือหนังสือชื่อ Realizing the Information Future: The Internet and Beyond เขียนโดยคณะกรรมการของ National Research Council ออกเมื่อ ค.ศ. 1994 และเป็นหลักไมล์สำคัญของพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตยุคก่อนการค้าเต็มรูปแบบ

Realizing the Information Future

อ้างอิงคำกล่าวจากบล็อก อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

ในปีพ.ศ. 2537 National Research Council (สกว.ของสหรัฐ) ได้ตีพิมพ์บทวิจัยเรื่อง Realizing The Information Future: The Internet and Beyond ซึ่งกล่าวถึงอนาคตของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ไม่มีการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล บทวิจัยนี้เป็นจุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งได้ก่อให้เกิดเสียงต่อต้านอย่างรุนแรงในวงการศึกษา และการวิจัยทั่วโลกอยู่พักหนึ่ง ในขณะเดียวกัน ก็สร้างตลาดการให้บริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ขึ้นเป็นอาชีพใหม่ขึ้นบน โลกในปี พ.ศ. 2538 — ก่อนหน้านั้น ISP มีอยู่บ้าง แต่เข้า NFSnet ไม่ได้ ทำให้โลกของเครือข่ายมีขนาดเล็กกว่าที่เป็นอยู่จริงมาก ประกอบไปด้วย USENET และ Bulletin Board เป็นส่วนใหญ่

บทวิจัย Realizing The Information Future: The Internet and Beyond คือจุดเริ่มต้นของ National Information Infrastructure ในแบบวิชาการ ได้กำหนดนิยามของ Open Data Network เสนอแนะรัฐบาลสหรัฐสี่เรื่องใหญ่คือ

 • Open to all users,
 • Open to all service providers,
 • Open to all network providers, and
 • Open to change.

หนังสือสามารถอ่านได้จาก

Tagged with: , ,

Research for Next Generation Networking

Posted in Resources by markpeak on 15 กรกฎาคม 2009

รวมโครงการวิจัยที่ว่าด้วย “เทคโนโลยีเครือข่าย” ยุคหน้า (ตัวเครือข่ายและเทคโนโลยีฐานรากจริงๆ ไม่สนใจเลเยอร์บน)

 • Internet2 (Wiki) น่าจะดังสุด คงเป้นเพราะชื่อด้วย แต่จริงๆ ชื่อมัน misleading ไปนิด เพราะว่าเป็นเครือข่ายความเร็วสูงเพื่อการวิจัยเท่านั้น เป็นเครือข่ายปิดของมหาวิทยาลัยในสหรัฐ
 • Global Environment for Network Innovations (GENI) (Wiki) เป็นโครงการวิจัยที่ได้ตังค์สนับสนุนจาก National Science Foundation ของสหรัฐ เน้นไปเลยด้าน networking, scaling และ distributed system โครงการ GENI พัฒนาตัวเองมาจากกลุ่มวิจัยกริดที่เรียกว่า PlanetLab
   GENI จะจัดงานประชุมวิชาการ GENI Engineering Conferences (GEC) ปีละสามครั้ง ลองดูชื่อ attendee แล้ว เป็นเครือข่ายนักวิจัยในสหรัฐเป็นหลัก มีญี่ปุ่นและออสเตรเลียมาแจมประปราย
 • Future Internet Assembly – เป็นโครงการของ EU รูปแบบจะใช้หน่วยงานวิจัยของแต่ละประเทศทำงานแยกจากกัน แล้วมาเชื่อมกันเป็นคราวๆ เช่นในงานประชุมประจำปี (Papers / Presentations / หนังสือประจำปี 2009)
 • Clean Slate โครงการของ Stanford (Wiki)
 • Future Internet Forum (FIF) โครงการของเกาหลี
 • Future Internet Design (FIND)
 • AKARI โครงการของญี่ปุ่น วิจัย next generation network (Wiki)

[Resources] Pew – The Future of Internet Research

Posted in Resources by markpeak on 29 มิถุนายน 2009

งานวิจัยซีรีย์ The Future of the Internet โดยโครงการ Pew Internet & American Life Project ซึ่งเป็นองค์กรลูกของ Pew Research Center เพื่อค้นหาอนาคตของอินเทอร์เน็ตในปี 2020

งานวิจัยซีรีย์นี้ทำเป็นประจำเกือบทุกปี

ระเบียบวิธีวิจัยของงานชุดนี้ ใช้วิธี survey กับผู้นำด้านความคิดจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีรายงานที่เกี่ยวข้องอีกฉบับหนึ่ง คือ

Tagged with: , ,

[Resources] Jonathan Zittrain – The Future of the Internet

Posted in Resources by markpeak on 29 มิถุนายน 2009
The Future of Internet - Cover

ภาพปก The Future of the Internet จาก Amazon UK

หนังสือที่เกี่ยวข้องซึ่งมีชื่อใกล้เคียงกับบล็อกอันนี้ คือ โดย Jonathan Zittrain อาจารย์จาก Harvard Law School และผู้ร่วมก่อตั้ง Berkman Center for Internet & Society ที่ Harvard เขาเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอินเทอร์เน็ต การเซ็นเซอร์ และการปิดกั้นอินเทอร์เน็ต

หนังสือมีชื่อเต็มๆ ว่า The Future of the Internet — And How to Stop It มีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการอยู่ที่ http://futureoftheinternet.org ตัวหนังสือสามารถดาวน์โหลดเป็น PDF ได้ฟรี (Creative Commons) แต่ถ้าอยากซื้อ เมืองไทยมีฉบับ UK Paperback ขายในราคาเล่มละไม่แพงนัก ลองดูที่ Kinokuniya ได้ครับ

[Resources] Various UK Reports on Digital Future

Posted in Policy, Resources by markpeak on 29 มิถุนายน 2009

รายงาน 3 เรื่องเกี่ยวกับอนาคตด้านดิจิทัลของสหราชอาณาจักร แยกตามกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาจากรายงานเหล่านี้จะถูกอ้างอิง+กล่าวถึงในรายงาน Digital Britain

Tagged with: , ,

[Resources] Digital Britain

Posted in Resources by markpeak on 29 มิถุนายน 2009

โพสต์ในหมวด Resources จะรวมเอกสาร-หนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้าน “อนาคตของอินเทอร์เน็ต”

ตอนแรกขอเสนอรายงาน Digital Britain ซึ่งออกโดยกระทรวงวัฒนธรรม, สื่อและกีฬา (Department for Culture Media and Sport) ของสหราชอาณาจักร พูดถึงอนาคตของประเทศที่อยู่ในโลกแห่งดิจิทัล

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม PDF, รายงานในรูปแบบอื่นๆ, เว็บไซต์ของโครงการ

(more…)

Tagged with: , ,

Internet Usage in Thailand: Browser, OS and Desktop

Posted in Resources, Statistics by markpeak on 28 มิถุนายน 2009

สำหรับสถิติต่างๆ ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (โดยเฉพาะด้านเทคนิค) ส่วนมากมักใช้ข้อมูลของ TrueHits แต่วันนี้ไปเจอสถิติของเว็บ Stat Counter คิดว่าน่าจะใช้ตรวจทานความแม่นยำของ TrueHits ได้บ้าง และอาจจะบ่งบอกถึงเทรนด์ในอนาคตของการใช้อินเทอร์เน็ตในไทยได้

ข้อมูลส่วนมากเริ่มเก็บตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2008 มาถึงปัจจุบัน (28 มิย. 2009) ยกเว้นข้อมูลเกี่ยวกับมือถือจะเริ่มเก็บช้ากว่าหน่อย (more…)