The Future of Internet

รัฐสภาสหรัฐเข้ามาสนใจกรณี กทช. สหรัฐลาออกไปอยู่บริษัทโทรคมฯ

Posted in Regulation by markpeak on 21 พฤษภาคม 2011

เป็นข่าว followup จาก ผลประโยชน์ทับซ้อนของ กทช. สหรัฐ

ความคืบหน้าล่าสุดคือ ส.ส. สหรัฐ (ในฐานะของกรรมาธิการของสภา) เข้ามาสอบสวนเรื่องนี้แล้ว โดยเริ่มจากส่งจดหมายไปยังประธาน FCC ขอให้ตอบคำถามในเรื่องนี้

สภาสหรัฐนี่มีอำนาจตรวจสอบสูงจริงๆ

จาก Ars

โฆษณา
Tagged with: , , ,