The Future of Internet

Internet Trends 2010

Posted in Findings, prediction by markpeak on 24 กรกฎาคม 2010

สไลด์ชุดนี้ของ Morgan Stanley Research ดีมาก มีคนส่งของปีล่าสุดมาให้ดูก็ขอบคุณมากครับ

Slideshare

5 เทคโนโลยีอนาคตของมือถือ

Posted in prediction by markpeak on 20 สิงหาคม 2009

จากบล็อกของ Symbian Foundation มองเทคโนโลยีมือถือที่ “น่าจับตา” 5 ตัวดังนี้

 1. Augmented Reality
 2. real-time video broadcasting from mobile devices
 3. “Intelligent motion sensors” – interpret a surprising amount of information from how users move their devices / Controlling a mobile device by waving it or shaking it
 4. enhanced search interface – Universal / Intelligence Search
 5. Wearable Wireless Sensor
Tagged with: , ,

[Pew] อินเทอร์เน็ตจะเป็นยังไงต่อไป?

Posted in prediction, survey by markpeak on 16 กรกฎาคม 2009

ผลสำรวจแบบสั้นๆ ของ PEW Internet Life โดยอันนี้เป็นการถามผู้เข้าร่วมสัมมนา Internet Governance Forum 2007 มีคนตอบ 206 คน รายงานผลสำรวจออกมาเมื่อเดือนสิงหาคม 2008

Internet Bill of Rights

ประเด็นว่าควรมีคำประกาศรับรองสิทธิ (Bill of Rights) สำหรับอินเทอร์เน็ตหรือไม่ 66% เห็นว่าควรมีคำประกาศหรือปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเสรีภาพด้านอินเทอร์เน็ตในระดับโลก

ในคำประกาศนี้ควรมีอะไรบ้าง?

 • เสรีภาพของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (freedom of information) เห็นด้วย 76%
 • เสรีภาพในการแสดงออกออนไลน์ (freedom of expression) 75%
 • สิทธิ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียม (the right of people to have affordable access)

ประเด็นอื่นๆ

 • 59% มองว่า รัฐบาลไม่ควรมีสิทธิ์ควบคุมเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตที่คนในประเทศเข้าถึงได้
 • 47% มองว่า รัฐบาลไม่สามารถควบคุมอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตที่ไร้พรมแดน

Open Net / Internet for Everyone

 • 77% บอกว่า อินเทอร์เน็ตต้องเปิดกว้างและเป็นกลาง (open and neutral) เท่านั้น จึงจะแก้ปัญหา digital divide ได้
 • 51% เห็นว่า ปัญหาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (internet access) สามารถแก้ไขได้
 • 78% มองว่า ราคาเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้คนยังใช้เน็ตไม่เยอะเท่าที่ควร
 • 38% มองว่า ปัญหาที่สำคัญที่สุดของ internet governance คือการพัฒนาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
 • (1.9 จากคะแนนเต็ม 4) บอกว่า ภาคธุรกิจควรแก้ปัญหาโดยออกแพกเกจเน็ตราคาถูกให้คนจนใช้งาน เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
 • อันดับสองคือ รัฐบาลควรเข้ามาลงทุนสร้างอินเทอร์เน็ตราคาถูก, อันดับสาม ตั้งกองทุนอินเทอร์เน็ตระดับโลก และตั้งบริษัทอินเทอร์เน็ตราคาถูก, อันดับสี่ เก็บภาษีจากคนใช้เน็ตมาตั้งองค์กรแก้ปัญหา
 • 47% บอกว่ากลไกตลาดจะช่วยแก้ปัญหาเน็ตแพงได้ดีกว่าการออกกฎระเบียบ
 • 66% เห็นด้วยว่าภาคธุรกิจ ISP ควรออกแพกเกจเน็ตพื้นฐานราคาถูก

Internet Owner

 • 47% บอกว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ต
 • 36% บอกว่าอินเทอร์เน็ตมีจุดศูนย์กลางอำนาจ
 • (ใน 36% ของข้อที่แล้ว) 65% บอกว่าศูนย์กลางคือสหรัฐ ส่วน 22% บอกว่าศูนย์กลางคือประเทศตะวันตกทั้งหมด
 • 45% บอกว่า ICANN ไม่มีประสิทธิภาพ และควรปรับปรุงให้เปิดกว้าง+เป็นกลางกว่านี้

Benefit of Internet

 • 75% ไม่เห็นด้วยกับคำว่า อินเทอร์เน็ตไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้
 • 74% ไม่เห็นด้วยกับคำว่า อินเทอร์เน็ตไม่ช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุข (health care)

ปัญหาของอินเทอร์เน็ตในอนาคต

 • ผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ผูกขาดธุรกิจ จะทำให้ประเทศกำลังพัฒนาต้องพึ่งพาบริษัทเหล่านี้ และทำให้บริษัทเหล่านี้มีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายของประเทศ
 • ต้องสร้างอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยจากสแปม ภาพอนาจารเด็ก ปัญหาข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล
 • 65% มองว่ายังไงเสีย ฝั่งผู้กำกับนโยบายก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงไม่ทันอยู่ดี

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ Pew และที่โครงการ Imagining the Internet

Translating_WordPress
Tagged with: , ,

[Pew] Summary of Future of Internet III (2008)

Posted in Findings, Statistics by markpeak on 13 กรกฎาคม 2009

บทวิจัยชิ้นล่าสุดในซีรีย์ The Future of the Internet ของ PEW ออกมาเมื่อปลายปี 2008

ระเบียบวิธีวิจัยยังใช้การวาง scenario แล้วให้ผู้ตอบแบบสอบถามลงคะแนนว่าเห็นด้วยหรือไม่ เหมือนกับของปีก่อนๆ เพียงแต่จะแยกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามว่าเป็น expert หรือคนทั่วไป แทนการรวมเป็นกลุ่มเดียว

ข้อสรุปมีดังนี้

 • ปี 2020 คนส่วนใหญ่จะเข้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ (ทั้งหมดเห็นด้วย 81% เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย 77%)
 • คนจะรับความเห็นที่แตกต่างบนอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น (ทั้งหมดเห็นด้วย 33% เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย 32%)
 • เทคโนโลยี DRM หรือ copyright-protection จะครองตลาดในปี 2020 (ทั้งหมดเห็นด้วย 31% เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย 31%)
 • คนจะมีค่านิยมเปิดเผยข้อมูล แทนการสงวนความเป็นส่วนตัว (ทั้งหมดเห็นด้วย 45% เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย 44%)
 • คนจะติดอยู่ในโลกเสมือน (virtual world/mirror world/augment reality) มากขึ้น (ทั้งหมดเห็นด้วย 56% เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย 55%)
 • เทคโนโลยีสั่งงานด้วยเสียง+สัมผัส จะกลายเป็น interface หลัก (ทั้งหมดเห็นด้วย 67% เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย 64%)
 • เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจะยังคงเดิม แค่ปรับปรุงให้ดีขึ้น ไม่ใช่การเปลี่ยนเทคโนโลยีพื้นฐานใหม่ (ทั้งหมดเห็นด้วย 81% เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย 78%)
 • ชีวิตการทำงานกับส่วนตัวจะแยกจากกันได้น้อยลง และคนจะยอมรับเรื่องนี้มากขึ้น (ทั้งหมดเห็นด้วย 57% เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย 56%)

รายงานฉบับเต็มดาวน์โหลดได้จาก PEW

Tagged with: , , , ,

Social Network Advertisement Spending

Posted in prediction by markpeak on 13 กรกฎาคม 2009

ตัวเลขจากบริษัทวิจัยตลาด eMarketer ประมาณการณ์ยอดลงโฆษณาใน social network (เฉพาะในสหรัฐ) ระหว่างปี 2008-2011

online-spendingจะเห็นว่า

 • ปี 2009 ยอดลงโฆษณารวมลดลง สาเหตุก็เพราะวิกฤตเศรษฐกิจนั่นเอง
 • อย่างไรก็ตาม ในปี 2010 ทาง eMarketer ประเมินว่าจะกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง และต่อเนื่องไปถึงปี 2011

ถ้าแยกตามยี่ห้อ

sn-marketshare

 • ยอดโฆษณาของ MySpace ลดลงเกือบ 1 ร้อยล้านดอลลาร์
 • ยอดโฆษณาของ Facebook เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ตัวเลขข้างต้นเฉพาะในสหรัฐเท่านั้น (ซึ่ง MySpace ยังแข็งแกร่ง) แต่ถ้าเป็นยอดรวม worldwide จะได้ว่าปี 2009 MySpace -14% ส่วน Facebook โต 20%

ที่มา – eMarketer, BusinessWeek

[PEW] คำพยากรณ์เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เมื่อปี 1993-1995

Posted in prediction by markpeak on 11 กรกฎาคม 2009

ในปี 2001-2002 โครงการ PEW Internet เคยรวบรวมคำพยากรณ์ของผู้เชี่ยวชาญตามนิตยสาร เอกสาร เว็บต่างๆ ในช่วงปี 1993-1995

 • The internet will transform society
 • it will transform economies
 • content will drive the internet’s success
 • the internet presents security and privacy concerns
 • the internet’s growth is dependent on an efficient and reliable infrastructure
 • the internet will spawn a new generation of hardware and software
 • it will create a smaller world
 • it will transform America’s schools
 • it will impact professions.

ก็ดูกันเองว่าแม่นแค่ไหนนะครับ

ที่มา – PEW Internet

Tagged with: , ,

[Pew] Summary of The Future of the Internet II (2006)

Posted in Findings, Statistics by markpeak on 2 กรกฎาคม 2009

สรุปงานวิจัยของ Pew เรื่อง The Future of the Internet ภาคสอง ประจำปี 2006

methodology ของงานจะเป็นการตอบแบบสอบถามเช่นเดียวกัน แต่รอบนี้คนตอบน้อยลงมาหน่อย 742 คน คำถามคือสถานการณ์ของอินเทอร์เน็ตในปี 2020 (more…)

Tagged with: , , , ,