The Future of Internet

วัยรุ่นอเมริกันอยากดูทีวีบนมือถือ

Posted in Findings by markpeak on 13 ธันวาคม 2009

ผลการศึกษาโดย Magid Media Labs และ Open Mobile Video Coalition เพื่อหาปัจจัยในการเติบโตของ Mobile TV พบว่า

 • เจ้าของมือถือ อยากดูทีวีบนมือถือ (digital TV นะไม่ใช่ analog) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นและ early adopter
 • 47% บอกว่าจะซื้อมือถือที่ดูทีวีได้ดีๆ ถ้าหากมันทำได้จริง
 • 49% บอกว่ารับได้กับโฆษณาบน mobile TV
 • รายการยอดนิยมคือ ข่าว ข่าวด่วน อุบัติภัย พยากรณ์อากาศ โดยต้องปรับให้ localize ตามพื้นที่ด้วย
 • รายการไม่นิยมคือ ละคร กีฬา ตลก เรียลลิตี้
 • สถานที่ที่จะดู mobile TV คือ ที่สาธารณะ บ้าน ที่ทำงาน ในรถ

อาจมองได้ว่ารายงานนี้ไม่ได้นำเสนออะไรใหม่ แต่เป็นหลักเป็นฐานให้กลุ่ม Mobile TV ไปขายไอเดียต่อได้

รายงานฉบับเต็ม

ที่มา – WSJ

โฆษณา
Tagged with: , , ,

คนอเมริกันบริโภคข้อมูลรวมกับ 3.6 Zetabyte ต่อปี

Posted in Behavior, Findings by markpeak on 13 ธันวาคม 2009

งานวิจัยจาก University of California, San Diego พบว่าคนอเมริกันบริโภคข้อมูลสารสนเทศรวมกัน 3.6 Zetabyte ในปี 2008

1 Zetabyte = 1,000 ล้าน GB = ฮาร์ดดิสก์ 5 ล้านตัว

ถ้าคิดเป็นต่อคน คนอเมริกันจะบริโภคข้อมูลกันปีละ 34GB หรือ 100,000 คำต่อวัน ถ้านับเป็นเวลาคือ 11.8 ชั่วโมงต่อวันที่ใช้บริโภคข้อมูล

ถ้าวัดเป็นการเติบโต ปริมาณข้อมูลที่บริโภคเพิ่มขึ้นปีละ 6% ถ้านับระยะเวลา 1980-2008 ปริมาณเพิ่มขึ้น 350 เท่า

“บริโภค” ในที่นี้รวมทุกอย่างทั้งทีวี นสพ. หนังสือ วิทยุ เกม ฯลฯ

งานวิจัยต้นฉบับ

ที่มา – NYT

Tagged with: , ,

Social Isolation

Posted in Behavior by markpeak on 6 พฤศจิกายน 2009

รายงานจาก PEW เรื่อง social isolation (การแยกตัวออกจากสังคม) เนื่องจากปัจจัยด้านเทคโนโลยี

Social Isolation and New Technology

ของเดิมมองว่า คนอเมริกัน social isolated

A widely-reported 2006 study argued that since 1985 Americans have become more socially isolated, the size of their discussion networks has declined, and the diversity of those people with whom they discuss important matters has decreased.

ของใหม่ บอกว่าไม่เป็นเยี่ยงนั้น

Pew Internet Personal Networks and Community survey finds that Americans are not as isolated as has been previously reported. People’s use of the mobile phone and the internet is associated with larger and more diverse discussion networks.

Tagged with: , ,

วิเคราะห์การใช้งาน Facebook และ Social Network

Posted in Statistics by markpeak on 19 กรกฎาคม 2009

เป็นรายงานของบริษัท Next Up! ที่แจกฟรีบนเว็บไซต์ SharesPost (ดาวน์โหลดได้ฟรีแต่ต้องลงทะเบียนก่อน) เป็นบทวิเคราะห์ทางการเงินของ Facebook แต่ก็พูดถึง Social Network ในภาพรวมด้วย เอาข้อมูลมาแปะบางส่วน

ชนิดของ Social Network

เป็นการจัดหมวดของ NextUp แบ่งเป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ

 1. SNS ครอบจักรวาล (Facebook, MySpace)
 2. ใช้งานซีเรียส เช่น LinkedIn, Xing
 3. บล็อก/ไมโครบล็อก (Twitter)

ssn-category

(more…)

[Pew] Summary of Future of Internet III (2008)

Posted in Findings, Statistics by markpeak on 13 กรกฎาคม 2009

บทวิจัยชิ้นล่าสุดในซีรีย์ The Future of the Internet ของ PEW ออกมาเมื่อปลายปี 2008

ระเบียบวิธีวิจัยยังใช้การวาง scenario แล้วให้ผู้ตอบแบบสอบถามลงคะแนนว่าเห็นด้วยหรือไม่ เหมือนกับของปีก่อนๆ เพียงแต่จะแยกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามว่าเป็น expert หรือคนทั่วไป แทนการรวมเป็นกลุ่มเดียว

ข้อสรุปมีดังนี้

 • ปี 2020 คนส่วนใหญ่จะเข้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ (ทั้งหมดเห็นด้วย 81% เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย 77%)
 • คนจะรับความเห็นที่แตกต่างบนอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น (ทั้งหมดเห็นด้วย 33% เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย 32%)
 • เทคโนโลยี DRM หรือ copyright-protection จะครองตลาดในปี 2020 (ทั้งหมดเห็นด้วย 31% เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย 31%)
 • คนจะมีค่านิยมเปิดเผยข้อมูล แทนการสงวนความเป็นส่วนตัว (ทั้งหมดเห็นด้วย 45% เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย 44%)
 • คนจะติดอยู่ในโลกเสมือน (virtual world/mirror world/augment reality) มากขึ้น (ทั้งหมดเห็นด้วย 56% เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย 55%)
 • เทคโนโลยีสั่งงานด้วยเสียง+สัมผัส จะกลายเป็น interface หลัก (ทั้งหมดเห็นด้วย 67% เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย 64%)
 • เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจะยังคงเดิม แค่ปรับปรุงให้ดีขึ้น ไม่ใช่การเปลี่ยนเทคโนโลยีพื้นฐานใหม่ (ทั้งหมดเห็นด้วย 81% เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย 78%)
 • ชีวิตการทำงานกับส่วนตัวจะแยกจากกันได้น้อยลง และคนจะยอมรับเรื่องนี้มากขึ้น (ทั้งหมดเห็นด้วย 57% เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย 56%)

รายงานฉบับเต็มดาวน์โหลดได้จาก PEW

Tagged with: , , , ,

Time Spent on Major Newspaper Site

Posted in Behavior, Findings, Statistics by markpeak on 3 กรกฎาคม 2009

timespent

Data from NEXT up!

[Pew] Summary of The Future of the Internet II (2006)

Posted in Findings, Statistics by markpeak on 2 กรกฎาคม 2009

สรุปงานวิจัยของ Pew เรื่อง The Future of the Internet ภาคสอง ประจำปี 2006

methodology ของงานจะเป็นการตอบแบบสอบถามเช่นเดียวกัน แต่รอบนี้คนตอบน้อยลงมาหน่อย 742 คน คำถามคือสถานการณ์ของอินเทอร์เน็ตในปี 2020 (more…)

Tagged with: , , , ,

[Pew] Summary of Future of Internet 2005

Posted in Findings by markpeak on 1 กรกฎาคม 2009

สรุปเนื้อหางานวิจัย The Future of the Internet I (2005) ของ PEW

methodology คือการทำแบบสอบถาม มีคนตอบ 1286 คน ครึ่งหนึ่งใช้เน็ตมาตั้งแต่ปี 1993

 • 66% เห็นด้วยว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า (ภายในปี 2014) จะเกิดการจู่โจมเครือข่ายข่าวสาร หรือ เครือข่ายพลังงาน (power grid) ของสหรัฐอย่างรุนแรง อย่างน้อย 1 ครั้ง
 • 59% เห็นว่าภาครัฐและภาคธุรกิจจะสอดแนม-เฝ้าระวัง (surveillance) ข้อมูลในอุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้น
 • 57% เห็นว่า virtual classroom จะมีบทบาทมากขึ้น นักเรียนจะถูกจัดชั้นตามความสนใจ แทนอายุ
 • 56% บอกว่าเมื่อ tele-business และ home-schooling ขยายตัว พรมแดนระหว่างชีวิตทำงานกับส่วนตัวจะเบลอ และวิถีทางของครอบครัวจะเปลี่ยนไป
 • 54% เห็นว่าผู้สร้างงานสร้างสรรค์อิสระจะเพิ่มมากขึ้นเพราะอินเทอร์เน็ต
 • 53% คิดว่าสื่อบันเทิงทั้งหมดจะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตในปี 2014
 • 52% เชื่อว่า 90% ของคนอเมริกันจะต่อเน็ตได้ในปี 2014
 • 50% บอกว่า P2P จะยังอยู่ได้ในอีก 10 ปีข้างหน้า
 • 48% เชื่อว่ากลุ่มหัวรุนแรงจะเพิ่มขึ้นเพราะใช้เน็ตเป็นเครื่องมือสื่อสาร
 • 42% เชื่อว่ากลุ่มความสนใจเฉพาะทาง (civic involvement) จะเพิ่มขึ้นเพราะอินเทอร์เน็ต
 • 39% เชื่อว่า social network จะยังคงเป็นแบบเดิมในปี 2014 ไม่เปลี่ยนแปลงวิธีทางสังคมเดิมไปมากนัก
 • 39% เชื่อว่าระบบประกันสุขภาพจะย้ายมาใช้ออนไลน์ในปี 2014
 • 32% ไม่เห็นด้วยว่าคนจะใช้เน็ตเป็นเครื่องมือสนับสนุนทางการเมือง และกรองสิ่งที่ไม่ต้องการรู้ออกไป
 • 32% ไม่เชื่อว่าการลงคะแนนเลือกตั้งออนไลน์จะเป็นไปได้ภายในปี 2014
 • ผู้ตอบแบบสอบถามมองว่า สิ่งพิมพ์และสื่อจะโดนผลกระทบจากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ส่วนด้านศาสนาจะโดนน้อยที่สุด (ดูกราฟในบล็อกตอนก่อน)
 • เทคโนโลยีที่รู้สึกตื่นเต้นในอดีต ได้แก่ พัฒนาการของเว็บ, เทคโนโลยีการค้นหา, P2P และบล็อก
 • ผิดหวังว่าสถาบันการศึกษาปรับตัวกับอินเทอร์เน็ตช้าเกินไป
 • คิดว่าอีกนานที่สถาบันทางการเมืองจะได้รับผลกระทบจากเน็ต (note: อันนี้เห็นชัดเจนจากกรณีของ Obama ว่าเป็นพยากรณ์ที่ไม่ตรงเท่าไร)
Tagged with: , , , ,

[Pew] How Internet Can Change the World (2005, by Sector)

Posted in Findings by markpeak on 29 มิถุนายน 2009

ผลลัพธ์จากแบบสอบถามของ Pew ในปี 2005 (The Future of the Internet I)

คำถามคือ

On a scale of 1-10 with 1 representing no change and 10 representing radical change, please indicate how much change you think the internet will bring to the following institutions or activities in the next decade.

(แปล) คุณคิดว่าอินเทอร์เน็ตจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในสถาบันหรือกิจกรรมด้านใดมากที่สุด ในอีก 10 ปีถัดจากนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามมองว่า อุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบจากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ

 1. Publishing (สื่อและข่าว)
 2. Education (การศึกษา)
 3. Workplace (วิธีการทำงาน)

ส่วนอุตสาหกรรมที่น่าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ได้แก่

 1. Regilion (ศาสนา)
 2. Communities (ชุมชน)
 3. Families (ครอบครัว)
Tagged with: , , , , ,

[Resources] Pew – The Future of Internet Research

Posted in Resources by markpeak on 29 มิถุนายน 2009

งานวิจัยซีรีย์ The Future of the Internet โดยโครงการ Pew Internet & American Life Project ซึ่งเป็นองค์กรลูกของ Pew Research Center เพื่อค้นหาอนาคตของอินเทอร์เน็ตในปี 2020

งานวิจัยซีรีย์นี้ทำเป็นประจำเกือบทุกปี

ระเบียบวิธีวิจัยของงานชุดนี้ ใช้วิธี survey กับผู้นำด้านความคิดจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีรายงานที่เกี่ยวข้องอีกฉบับหนึ่ง คือ

Tagged with: , ,