The Future of Internet

ค่าโทรมือถือแคนาดา-สหรัฐ แพงที่สุดในโลก

Posted in infrastructure by markpeak on 16 ตุลาคม 2010

เป็นผลสำรวจของ America Foundation’s Open Technology Initiative (OTI) ดูราคาการเป็นสมาชิกใช้บริการโทรศัพท์มือถือของประเทศต่างๆ พบว่าแคนาดาสูงที่สุดในกลุ่มประเทศที่สำรวจ ตามติดๆ ด้วยอเมริกา

ที่มา – Ars Technica

หมายเหตุ: การสำรวจนับเป็นตัวเงินอย่างเดียว ไม่ได้เทียบกับค่าครองชีพครับ

ผลสำรวจชี้ คนเลิกอ่าน นสพ. หันมาอ่านเว็บแทนมากขึ้น

Posted in Online Media, survey by markpeak on 18 กันยายน 2010

According to the latest edition of the news consumption survey conducted biennially by the Pew Research Center for the People and the Press, 34% of those polled said they had gone online for news the previous day, while 31% said they had read a newspaper. That represents a reversal from 2008, when 29% of respondents had gotten news online the day before while 34% had read a newspaper. It’s the first time since Pew began asking people about the online news consumption that the Internet outpolled newspapers as a news source.

Source: DailyFinance

Tagged with: , , ,

ทัศนคติของผู้บริโภคข่าวต่อการจ่ายเงินเพื่ออ่านข่าว

Posted in Findings, Online Media by markpeak on 22 มีนาคม 2010

เป็นผลการวิจัยของ the Project For Excellence In Journalism and the Pew Internet & American Life Project มีส่วนที่น่าสนใจดังนี้

คำถามว่า คุณยินดีจะจ่ายเงินเพื่ออ่านข่าวในเว็บที่ชอบหรือไม่ (Are Users Willing to Pay for Their Favorite News Sites?)

เพียง 15% เท่านั้นที่ตอบว่ายินดีจะจ่ายเงิน

คำถามว่าสนใจการจ่ายเงินแบบไหน Consumer Attitudes Toward Payment Plans

คำตอบคืออยากจ่ายเป็นแบบรายปี มากกว่าเป็นแบบรายชิ้น

สุดท้ายเป็นคำถามว่า คลิกโฆษณาหรือไม่

ส่วนมากไม่คลิกครับ

รายละเอียดเต็มๆ อ่านได้จาก Journalism.org และ Ars Technica

Tagged with: , ,

ผลสำรวจอายุผู้ใช้ social network

Posted in Findings, social network, Statistics, survey by markpeak on 17 กุมภาพันธ์ 2010

เว็บไซต์ Royal Pingdom สำรวจอายุของผู้ใช้ social network จำนวน 19 แห่งในสหรัฐ โดยใช้ข้อมูลจาก Ad Planner ของกูเกิล

Full list of sites in this study: Facebook, LinkedIn, MySpace, Twitter, Slashdot, Reddit, Digg, Delicious, StumbleUpon, FriendFeed, Last.fm, Friendster, LiveJournal, Hi5, Tagged, Ning, Xanga, Classmates.com, Bebo

อายุเฉลี่ยรวมทุกเว็บ เยอะสุดกลับเป็นวัยทำงาน 35-44

อายุเฉลี่ยของแต่ละเว็บ

เด็กสุด (Bebo) อยู่บน แก่สุด (Classmate) อยู่ล่าง

ประมาณ 60% ของคนใช้ Twitter/Facebook อายุ 35+

ที่มา – Royal Pingdom

นักข่าวยอมรับ เอาข้อมูลมาจากบล็อก Facebook Twitter Wikipedia

Posted in Behavior, Findings, Statistics by markpeak on 17 กุมภาพันธ์ 2010

ผลการสำรวจของ Cision and Don Bates of The George Washington University ถามนักข่าวและ บก. ข่าว

ผลออกมาว่านักข่าวยอมรับว่าใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูล

 • 89% จาก blog
 • 65% จาก Facebook/LinkedIn
 • 52% จาก Twitter
 • 61% จาก Wikipedia

แต่นักข่าวกลุ่มนี้อาจปากจะไม่ตรงกับใจนัก พอถามว่าอินเทอร์เน็ตสำคัญแค่ไหน กลับตอบว่า “สำคัญกลางๆ” (ฮา)

เข้าทำนองว่า งานวิจัยไม่อ้าง Wikipedia แต่เอาจริงก็ขอไปแอบดูว่า Wikipedia อ้างอะไร จะได้อ้างตาม

สถิติอื่นๆ

 • นักข่าวบนเว็บ อ้างเว็บมากกว่า นักข่าวนิตยสาร (69%-48%)
 • อันที่ได้คะแนนเยอะกว่าบล็อก ในฐานะแหล่งข้อมูล คือเว็บบริษัท (corporate site) 96%
 • นักข่าวเว็บ และนสพ อ้าง social network เยอะกว่านักข่าวนิตยสาร
 • 84% บอกว่า social media นั้น reliable น้อยกว่าสื่อแบบเดิม
 • นักข่าว 44% บอกว่าต้องพึ่งพิง PR Professional ในการเข้าถึงแหล่งข่าว

ที่มา MediaPost

คนอเมริกันใช้ Facebook เฉลี่ยเดือนละ 7 ชม.

Posted in Behavior, social network, Statistics by markpeak on 17 กุมภาพันธ์ 2010

ผลการสำรวจจาก Nielsen พบว่าคนอเมริกันใช้ facebook เฉลี่ยเดือนละ 7 ชม. ถือว่านานกว่ากูเกิล/ยาฮู (2 ชม.) มาก เว็บส่วนมากคนใช้เวลาอยู่ด้วยน้อยลง มีแต่ facebook ที่เพิ่มขึ้น (twitter ไม่ติดอันดับ)

ที่มา – Nielsen

คนใช้ social network/blog มักเป็นคนมีฐานะและอยู่ในเมือง

Posted in Findings, social network, Statistics by markpeak on 28 กันยายน 2009

เป็นเรื่องที่ไม่ผิดความคาดหมาย เพียงแต่ Nielsen Claritas มีงานวิจัยเป็นเรื่องเป็นราวมารองรับ

 • 50% ของ US population เคยเข้าเว็บ social network และตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 • คนใช้ Facebook มักรวยกว่า MySpace เพราะคนที่รวยที่สุด 1/3 ของที่สำรวจ 2 แสนคน มีโอกาส 25% ที่จะใช้ Facebook มากกว่า MySpace
 • กลับกัน คน 1/3 ที่จนที่สุด มีโอกาส 37% ที่จะใช้ MySpace มากกว่า Facebook
 • คนใช้ Facebook มีโอกาสใช้ LinkedIn สูงกว่าคนใช้ MySpace
 • สำหรับ Blogger/Twitter นั้น ปัจจัยเรื่องความรวยมีไม่มากเท่ากับ social network แต่ปัจจัยเรื่องการอาศัยอยู่ในเขตเมืองก็ยังมีผล
 • คนอยู่ในเขตเมืองใหญ่ 12 เมืองของสหรัฐ มีโอกาสเข้า Blogger/Wordpress/Twitter มากกว่าคนที่อยู่ในเขตชนบท
 • คนใช้ Blogger/Twitter มีโอกาสใช้ LinkedIn มากกว่าคนที่ไม่ใช้ Blogger/Twitter เช่นกัน

จาก Nielsen Wire

แบบสอบถามเรื่อง “อนาคตของอินเทอร์เน็ต ปี 2020”

Posted in survey by markpeak on 18 สิงหาคม 2009

เครือข่ายพลเมืองเน็ต ร่วมกับ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.), มูลนิธิหนังไทย และศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วิจัยอนาคตของสื่อหลายแขนงในประเทศไทย ระหว่างปี 2010-2020 ว่าจะมีลักษณะอย่างไร ใต้โครงการ “จินตนาการปฏิรูปสื่อทศวรรษหน้า 2010-2020” โดยได้รับการสนับสนุน Heinrich Böll Foundation (HBF)

ที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วดังนี้

การวิจัยเพื่อหาอนาคตของสื่ออินเทอร์เน็ตปี 2020 ใช้วิธีจัด focus group ของตัวแทนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ต ผสมกับการใช้แบบสอบถามเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของ “ผู้ใช้เน็ต” โดยตรงว่า มองอนาคตของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ในอีก 10 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร ทางเครือข่ายพลเมืองเน็ตจึงขอเชิญชวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นข้อมูลในการวิจัยต่อไป

(ช่วยส่งต่อแบบสอบถามไปยังเพื่อนผู้ใช้เน็ตคนอื่นๆ ด้วย URL สั้น http://bit.ly/netfuture) ขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านสำหรับความเห็น

ผลการวิจัย (ของสื่อทุกแขนง) จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในช่วงปลายปี 2552 ครับ

Tagged with:

[Pew] อินเทอร์เน็ตจะเป็นยังไงต่อไป?

Posted in prediction, survey by markpeak on 16 กรกฎาคม 2009

ผลสำรวจแบบสั้นๆ ของ PEW Internet Life โดยอันนี้เป็นการถามผู้เข้าร่วมสัมมนา Internet Governance Forum 2007 มีคนตอบ 206 คน รายงานผลสำรวจออกมาเมื่อเดือนสิงหาคม 2008

Internet Bill of Rights

ประเด็นว่าควรมีคำประกาศรับรองสิทธิ (Bill of Rights) สำหรับอินเทอร์เน็ตหรือไม่ 66% เห็นว่าควรมีคำประกาศหรือปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเสรีภาพด้านอินเทอร์เน็ตในระดับโลก

ในคำประกาศนี้ควรมีอะไรบ้าง?

 • เสรีภาพของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (freedom of information) เห็นด้วย 76%
 • เสรีภาพในการแสดงออกออนไลน์ (freedom of expression) 75%
 • สิทธิ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียม (the right of people to have affordable access)

ประเด็นอื่นๆ

 • 59% มองว่า รัฐบาลไม่ควรมีสิทธิ์ควบคุมเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตที่คนในประเทศเข้าถึงได้
 • 47% มองว่า รัฐบาลไม่สามารถควบคุมอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตที่ไร้พรมแดน

Open Net / Internet for Everyone

 • 77% บอกว่า อินเทอร์เน็ตต้องเปิดกว้างและเป็นกลาง (open and neutral) เท่านั้น จึงจะแก้ปัญหา digital divide ได้
 • 51% เห็นว่า ปัญหาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (internet access) สามารถแก้ไขได้
 • 78% มองว่า ราคาเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้คนยังใช้เน็ตไม่เยอะเท่าที่ควร
 • 38% มองว่า ปัญหาที่สำคัญที่สุดของ internet governance คือการพัฒนาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
 • (1.9 จากคะแนนเต็ม 4) บอกว่า ภาคธุรกิจควรแก้ปัญหาโดยออกแพกเกจเน็ตราคาถูกให้คนจนใช้งาน เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
 • อันดับสองคือ รัฐบาลควรเข้ามาลงทุนสร้างอินเทอร์เน็ตราคาถูก, อันดับสาม ตั้งกองทุนอินเทอร์เน็ตระดับโลก และตั้งบริษัทอินเทอร์เน็ตราคาถูก, อันดับสี่ เก็บภาษีจากคนใช้เน็ตมาตั้งองค์กรแก้ปัญหา
 • 47% บอกว่ากลไกตลาดจะช่วยแก้ปัญหาเน็ตแพงได้ดีกว่าการออกกฎระเบียบ
 • 66% เห็นด้วยว่าภาคธุรกิจ ISP ควรออกแพกเกจเน็ตพื้นฐานราคาถูก

Internet Owner

 • 47% บอกว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ต
 • 36% บอกว่าอินเทอร์เน็ตมีจุดศูนย์กลางอำนาจ
 • (ใน 36% ของข้อที่แล้ว) 65% บอกว่าศูนย์กลางคือสหรัฐ ส่วน 22% บอกว่าศูนย์กลางคือประเทศตะวันตกทั้งหมด
 • 45% บอกว่า ICANN ไม่มีประสิทธิภาพ และควรปรับปรุงให้เปิดกว้าง+เป็นกลางกว่านี้

Benefit of Internet

 • 75% ไม่เห็นด้วยกับคำว่า อินเทอร์เน็ตไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้
 • 74% ไม่เห็นด้วยกับคำว่า อินเทอร์เน็ตไม่ช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุข (health care)

ปัญหาของอินเทอร์เน็ตในอนาคต

 • ผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ผูกขาดธุรกิจ จะทำให้ประเทศกำลังพัฒนาต้องพึ่งพาบริษัทเหล่านี้ และทำให้บริษัทเหล่านี้มีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายของประเทศ
 • ต้องสร้างอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยจากสแปม ภาพอนาจารเด็ก ปัญหาข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล
 • 65% มองว่ายังไงเสีย ฝั่งผู้กำกับนโยบายก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงไม่ทันอยู่ดี

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ Pew และที่โครงการ Imagining the Internet

Translating_WordPress
Tagged with: , ,

[Poll] อินเทอร์เน็ตคืออะไร?

Posted in survey by markpeak on 13 กรกฎาคม 2009

โพลทาง Twitter โดย @thainetizen มีผู้ตอบ 60 คน

netizen-poll

Tagged with: , , ,